Рассчитать
стоимость
доставки

Інтегрована система менеджменту ТОВ “БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС”


Інтегрована система менеджменту ТОВ “БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС”

Сфера застосування:

Інтегрована система менеджменту розповсюджується на надання послуг з автомобільних перевезень, складського зберігання, митно- брокерського обслуговування.

Політика в сфері якості

Основною метою ТОВ «БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС» є надання нашим клієнтам якісних очікуваних послуг з транспортного забезпечення перевезення автомобілів замовників, їх складського зберігання, надання митних та брокерських послуг.

Ми впевнені, що взаємовигідні відносини з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами постійно підвищує рівень задоволеності замовників, інноваційне мислення, компетентність персоналу, забезпечують успіх нашої компанії.

Основою політики є:

  • виконання контрактних зобов’язань;
  • виконання законодавчих вимог на національному та міжнародному рівні;
  • надійність та підтримка взаємовигідних відношень з зацікавленими сторонами;
  • надання конкурентоздатних та якісних послуг замовникам.

Результативна інтегрована система менеджменту ТОВ «БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС» постійно удосконалюється і сприяє визначенню ризиків на упередження та оперативному впровадженню можливостей компанії за всіма напрямками.

Керівництво компанії сприяє підвищенню компетентності , залучення персоналу  в сфері менеджменту та піклується про їх безпеку.

Генеральний директор ТОВ «БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС» бере на себе відповідальність за результативне функціонування та удосконалення інтегрованої системи менеджменту компанії в сфері якості, зобов’язується створити сприятливі умови для реалізації Політики, її розуміння всіма зацікавленими сторонами.

Екологічна політика

ТОВ «БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС» усвідомлює важливість своєї природоохоронної діяльності для зниження негативного впливу результатів надання послуг на навколишнє середовище, а також значення природоохоронної діяльності у підвищенні конкурентоспроможності та відповідальності перед суспільством та наступними поколіннями. В компанії створені умови та вживаються необхідні заходи для захисту довкілля за допомогою:


Прагнення компанії до ведення діяльності відповідно до вимог законодавства, яке діє
на території України та за її межами, виконання визначених обов’язкових та інших
вимог в сфері своєї діяльності, та з якими компанія погодилася.

Планування діяльності з урахуванням аналізу контексту, вимог зацікавлених сторін,
екологічних ризиків компанії та проведення заходів, що дозволяють знизити
негативний вплив забруднюючих речовин, що утворюються в результаті діяльності
компанії, на навколишнє середовище.

Постійного оновлення автомобільного парку.

Комбінування вантажів різних замовників в одному напрямку для мінімізації пробігів.

Взаємовигідні відносини з постачальниками та іншими зацікавленими сторонами з
питань екологічного менеджменту.

Раціонального використання природних ресурсів.

Впровадження сучасних високоефективних технологій та використання якісних
матеріалів з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

Зниження ризику виникнення аварійних ситуацій та їх негативного впливу на
навколишнє середовище.

Систематичного навчання персоналу компанії в галузі екології, підвищення його
екологічної свідомості та компетентності.

Відкритого співробітництва у галузі охорони навколишнього середовища із
зацікавленими організаціями та громадськістю.

Систематичного покращення Системи екологічного менеджменту з урахуванням
вимог міжнародних стандартів в сфері екологічного менеджменту та управління
ризиками різного напряму.

Доведення Політики до персоналу, доступність політики до всіх зацікавлених сторін

 

 

наверх